Vår historia

Historien bakom Gramtec Innovation AB är historien om en familj. År 1980 föddes Lisa i familjen Gramnäs, Kinna. Hon föddes med ett missbildat höger ben. Knäleden gick inte att böja mer än ca 90 grader, tibia och fungerande muskelfästen saknades. Efter många år av rekonstruerande operationer ställdes familjen inför ett svårt val. Skulle man låta amputera benet över knäet eller med fortsatta operationer och smärtsamma förlängningar försöka spara det? På våren 1987 amputerades Lisa. När ”stumpen” läkt och det var dags att utprova den första protesen uppdagades den bittra sanningen. Det fanns ingen eller mycket dålig protesteknik för barn. Frustration och känslan av hopplöshet väcktes i familjen. Tillslut valde Finn att vända energin och fokusera på att förbättra oddsen för sin dotter. Han jobbade då på Arbetsmarknadsverket i Göteborg. I botten har han har en tvåårig teknisk utbildning på gymnasial nivå.

Tekniken och intresset för nya lösningar hade alltid varit en del av hans liv. Finn började med att tillverka en kopia av en fyraxlig vuxenknäled till Lisa. Hans nyfikenhet och beslutsamhet att öka livskvalitén för sin dotter förde honom in i studier om mänsklig anatomi och gångmönster. I takt med sin kunskapsinhämtning vidareutvecklade han den fyraxliga leden till en sjuaxlig knäled anpassad för barn. Knäleden uppvisade goda testresultat vid ett gånglaboratorium. Den mottogs positivt av ortopedingenjörer och av branschen i övrigt. En vuxenversion gjordes och 1993 patenterades produkten.

Nästa steg blev att få ut produkten på marknaden. Då knäleden var tekniskt komplex behövdes en samarbetspartner med god tillgång till kapital och en stor marknad för att göra produkten lönsam. Finn fann sina partner i USA och 1993 formades ett amerikanskt företag runt Finns produkt, Century XXII Innovations Inc., Jackson, Michigan, USA. Knäleden kom att kallas Total Knee®. Företaget fick licens att tillverka, distribuera, marknadsföra och sälja knäleden mot royalty till Gramtec Innovation AB. Finn arbetade med support, var ansvarig för produktion samt vidare- och nyutveckling.

Knäleden belönades under de första åren med ett antal erkännanden. I Sverige mottog Finn Alfred Nobels Utvecklingsstipendium och knäleden hamnade på framsidan av Borås Telefonkatalog då temat var svenska uppfinningar. I USA fick leden pris från båda tidningarna Design News och R&D.

 

Gramtec_awards2

Under åren har produktsortimentet utökats med ytterligare knäleder, fötter, ställbara anklar, proteslås och kopplingssystem. Totalt finns idag ett 20-tal internationella patent och antalet ökar ständigt.

År 2000 köptes det amerikanska företaget upp av ett isländskt företag, Össur. De har övertagit lincensrättigheterna och har även första rätten till nyutvecklade produkter som faller under kategorin Protesteknik.

“Nöden är uppfinningarnas Moder”

Gramtec_TK_2000